» نوع فعالیت » تونل

تونل

احداث تونل نیازمند تخصص و تجربه انجام کار در شرایط متفاوت زمین ساختی، زمین شناسی و اصول حفاری و نگهداری زیر زمینی می باشد.این شرکت تجربه احداث تونل با سطح مقاطع مختلف 110 و بالای 300 متر مربع (مغارهای نیروگاهی) را دارا می باشد و هم اکنون نیز با توجه به رضایت کارفرمایان و مجریان طرح، انجام پروژه های حفاری و نگهداری تونل را در دستور کار دارد.