» نوع فعالیت » ساختمان و سازه های صنعتی

ساختمان و سازه های صنعتی

جنرال مکانیک از دیرباز تا کنون پروژه های متعدد ساختمانی و صنعتی از قبیل ساخت سازه های سنگین فلزی، نیروگاه ها، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان و همچنین سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی سنگبن و بلند مرتبه با تکیه بر تجارب و دانش فنی به روز نیروهای مهندسی خبره و با اعتماد به تعهد در کیفیت مشغول بوده است.