» نوع فعالیت » راه و آزاد راه

راه و آزاد راه

احداث راه و آزاد راه در شرایط جغرافیایی و اقلیمی مختلف به ویژه مناطق نا هموار و کوهستانی و صعب العبور و برداشت توده های عظیم سنگی، نتیجه مهارت و توان بالای فنی این شرکت می باشد.