» ارتباط با ما

نشانی:
ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین،
خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹

جهت ارتباط با امور سهام صرفا با این شماره تماس بگیرید:     ۰۲۱۸۸۳۷۶۶۷۳
فکس:               ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
تلفن:            ۲ - ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
ایمیل:          info@Generalmechanic.com

کدپستی :            ۱۴۶۵۸۶۵۱۶۳

 

 

نشانی:

  • ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹
  • تلفن:              ۲ - ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
  • فکس:                 ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
  • ایمیل:          info@Generalmechanic.com
  • امور سهام :   stock@Generalmechanic.com
  • جهت ارتباط با امور سهام صرفا با این شماره تماس بگیرید :     ۰۲۱۸۸۳۷۶۶۷۳
نقشه