» ارتباط با ما

نشانی:
ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین،
خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹

جهت ارتباط با امور سهام صرفا با این شماره تماس بگیرید:     ۰۲۱۸۸۳۷۶۶۷۳
فکس:               ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
تلفن:            ۲ - ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
ایمیل:          info@Generalmechanic.com

کدپستی :            ۱۴۶۵۸۶۵۱۶۳