» درباره ما » معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) در سال ۱۳۳۳ فعالیت خود را آغاز نمود. محدوده فعالیت شرکت در تمامی زمینه های عمرانی از جمله ابنیه سنگین، کارهای زیربنایی، ساخت سدها، خطوط انتقال آب، موج شکن و اسکله سازی، ساخت انواع راههای شهری و برون شهری شامل آزادراه، تونل های طویل، پلها و انجام امور زیرسازی و روسازی ریلی، احداث ساختمان های بلند، شهرک سازی، ایستگاه های راه آهن و ترمینال های فرودگاهی، ساختمان های خاص از جمله ورزشگاه و سازه های صنعتی، تصفیه خانه های تخصصی آب و فاضلاب، حوزه های پایین دستی و بالا دستی نفت و پتروشیمی می توان نام برد.
هم اکنون شرکت تجربه ای بالغ بر شش دهه فعالیت پیوسته عمرانی در داخل کشور و در عرصه بین المللی را داراست، از دلایل تداوم خدمات و ماندگاری شرکت، می توان به اصولی همچون جلب اعتماد و اخذ رضایت کارفرمایان، حفظ و ارتقاء دانش و تجربه فنی کارکنان همچنین مقدم دانستن کیفیت خدمات بر سایر امور نام برد. گستردگی کارها موجب افزایش توان تخصصی شرکت گردیده و با دیدگاه مدیریت پروژه محور همچنین انجام برنامه ریزی صحیح بر حسب استراتژی مناسب مدیریت ارشد شرکت باعث بهره وری و افزایش راندمان تجهیز ناوگان و ماشین آلات شرکت در کلیه زمینه ها از جمله منابع انسانی، تجهیزاتی و مالی گردیده است، هدف گذاری شرکت همراه با انگیزه انجام کار با روش های نوین مهندسی و کیفیت و کمیت مناسب کارهای در دست ساخت در حداقل زمان موجب پایایی و نگرش روشن به افق های رو به توسعه شرکت خواهد گردید.

 

 

 چشم انداز  پیشرو، متعالی، بهره ور در اجرای پروژه های عمرانی در تراز جهانی در راستای توسعه پایدار
 ماموریت خلق ارزش برای ذینفعان از طریق انجام پروژه های پیمانکاری عمرانی، PC، EPC، EPCF  و BOT در رسته های ساختمان و ابنیه، آب، راه و ترابری، تاسیسات و تجهیزات در داخل و خارج کشور با ارتقاء سطح تکنولوژی و دانش فنی و اجرایی و افزایش کیفیت اجرای پروژه ها 
 
 ارزش های سازمانی

 

احترام و رعایت ارزش های ملی و مذهبی در کلیه مناسبت های سازمانی

تعامل موثر، شفاف و مبتنی بر احترام متقابل با کلیه ذینفعان

اعمال تفکر اقتصادی،  بهره ور و خدمات با کیفیت در اتخاذ سیاست ها و تدابیر اجرایی

تعالی، بهبود مستمر،دانش محوری، خلاقیت و نوآوری، مشارکت سازمانی، صداقت و انضباط کاری

اولویت در ایمنی و سلامت کارکنان و صیانت از منابع ملی و محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی در راستای توسعه پایدار

رعایت موازین قانونی، اخلاقی و شرعی

رعایت کرامت انسانی و شایسته سالاری در مناسبات شغلی

 

 

 

کیفیت،ایمنی و بهداشت شغل

با توجه به ضرورت استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO  ۹۰۰۱:۲۰۰۸)، مدیریت محیط زیست (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS  ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷) در شرکت جنرال مکانیک ، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS برای اولین بار در ابتدای سال ۸۹ گردید و گواهینامه های مذکور در سال ۹۶ بر اساس ویرایش جدید استانداردها مجددا مورد ممیزی قرار گرفت و به تائید نمایندگی شرکت QMS استرالیا در ایران رسید. 

همچنین شرکت در سال ۹۵ موفق به اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردیده است، همچنین به منظور بهبود مستمر اقدامات ذیل مد نظر قرار میگیرد.

اهداف شرکت و برنامه های دستیابی به آنها برای سال ۹۶ در راستای خط مشی تدوین گردید و در دوره های ۶ ماهه مورد پایش قرار میگیرد تا از پیشرفت اهداف اطمینان حاصل گردد و درصد تحقق آنها مشخص شود و در صورت لزوم برنامه های پیش بینی شده جهت دستیابی به اهداف مذکور تغییر یابد.
فرایندهای شناسایی شده در شرکت بر اساس دوره های تعریف شده در شناسنامه این فرایند ها مورد پایش و اندازه گیری قرار گرفته و با حد مطلوب تعریف شده مقایسه شده اند و در صورت نیاز نسبت به صدور اقدامات اصلاحی جدید جهت انطباق با حدود تعریف شده اقدام میگردد.
سنجش میزان رضایت کارفرمایان در دوره های ۶ ماهه از طریق ارسال پرسشنامه طراحی شده برای ایشان انجام پذیرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در صورت نیاز منجر به صدور اقدامات اصلاحی لازم گردد.
نظارت و ارزیابی پروژه های شرکت جنرال مکانیک در واحدهای کنترل پروژه، کنترل کیفیت، تدارکات، دفتر فنی،انبار، ماشین آلات و HSE از طریق اعزام ارزیابان دفتر مرکزی و تکمیل چک لیستهای ارزیابی طراحی شده در این خصوص انجام میشود و نتایج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این ارزیابی ها با توجه به شرایط کارگاه ها در دوره های زمانی حداکثر ۶ ماهه انجام شده است.
بازنگری روشهای اجرایی ، دستورالعملهای تدوین شده، HSE plan و….. با هدف افزایش کارایی، کمک به بهبود اجرای فعالیتها، انطباق با ویرایش جدید الزامات (۲۰۱۵) انجام شده و مستندات در تمامی بخشها بروز و در صورت نیاز ابلاغ میگردد ، همچنین به منظور یکسان سازی فعالیتهای کارگاه ها یک نسخه از مستندات مرتبط به تمامی کارگاه های فعال شرکت ابلاغ گردیده و اجرای به موقع دستورالعملهای ابلاغ شده در ارزیابیها مورد پایش قرار گیرد. 
جنبه های زیست محیطی و ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی با توجه به فعالیتهای انجام شده در کارگاه ها به تفکیک هر پروژه جدید شناسایی و ارزیابی شده و در خصوص پروژه های قبلی مورد بازنگری قرار میگیرد و اقدامات کنترلی مناسب جهت رفع مشکلات تعیین گردیده است.
روشهای اجرایی و دستورالعملهای HSE با توجه به خطرات هر کارگاه، به تفکیک، بازنگری گردیده و در صورت نیاز تغییر می یابد و تغییرات جهت اجرای صحیح به مسئولین HSE کارگاه ها ابلاغ میشود.
جلساتی با حضور مسئولین HSE پروژه ها و سایر افراد کلیدی هر کارگاه و با هدف اجرای هماهنگ سیستم مدیریت HSE در کارگاه ها، در محل دفتر مرکزی ویا در محل پروژه ها تشکیل شده و نحوه اجرای موارد از طریق صورتجلسات، ارزیابیها و ممیزیهای داخلی پیگیری گردید.
لیست وضعیتهای اضطراری بروز شود و جهت آمادگی و واکنش بهتر پرسنل در شرایط اضطراری دوره های آموزشی مورد نیاز از جمله مقابله با آتش، کمکهای اولیه، مقابله با زلزله و…. برگزار میگردد و مانورجهت ارزیابی عملکرد پرسنل مرتبط اجرا می شود.
با توجه به اهمیت سلامت نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه شرکت، اقدامات لازم جهت انجام معاینات دوره ای و تشکیل و تکمیل پرونده پزشکی برای تمامی پرسنل شاغل در دفتر مرکزی و کارگاه ها انجام می پذیرد و گزارشات تحلیلی پیرو نتایج اعلام شده توسط پزشک متخصص طب کار تهیه گردید.
اندازه گیری آلاینده های محیط کار و محیط زیست دردفتر مرکزی و پروژه های جاری شرکت انجام و اقدامات اصلاحی جهت انطباق هر چه بیشتر با حدود مجاز قانونی صادر میشود.
بازدیدهای ماهانه جهت اطمینان از رعایت الزامات HSE در واحدهای مختلف دفتر مرکزی و کارگاه ها بر اساس دستورالعملهای HSE انجام می پذیرد.
تغییر فرمت ارائه گزارشات ماهانه HSE و ابلاغ آن به تمامی کارگاه ها و بررسی گزارشات ماهانه HSE ارائه شده توسط کارگاه ها و تحلیل حوادث اتفاق افتاده در هر ماه و ارائه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش حوادث به تفکیک هر کارگاه انجام شده است. در این خصوص با توجه به شرایط کار در کارگاه ها و سوابق بروز حوادث گاها دریافت گزارشات در بازه های زمانی ۱۵ روزه و هفتگی نیز انجام میپذیرد.
ممیزی داخلی جهت اطمینان از انطباق کامل فعالیتها با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط کارشناسان شرکت که دوره های آموزشی لازم را گذرانده اند، هر شش ماه یکبار (۲ بار در سال) در دفتر مرکزی و کارگاه ها برنامه ریزی و انجام می شود و پیرو مشاهده عدم انطباقها در واحدهای مختلفی که مورد ممیزی قرار گرفته اند، اقدامات اصلاحی مناسب صادر و تا رفع کامل مورد پیگیری قرار میگیرد.
مدیریت محترم عامل جهت اطمینان از اجرای صحیح و به موقع فعالیتها و تعیین منابع مورد نیاز جهت بهبود مستمر سیستم در دوره های ۶ ماهه اقدام به تشکیل جلسات بازنگری مدیریت با حضور مدیران و مسئولین مرتبط نمایند و تصمیمات گرفته شده در جلسه تا اجرای کامل مورد پیگیری قرار گیرد.

 

سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ها


امروزه اکثر سازمان های پروژه محور به اهمیت این موضوع پی برده‌اند که بایستی با توجه به محدودیت ها و منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظاتی از قبیل اهداف، استراتژ ی ها، ارزش‌افزوده، ریسک سبد پروژه و توانمندیها، سبدهای سرمایه گذاری، پروژه های خود را به طور آگاهانه انتخاب و مدیریت کنند. ازآنجایی‌که سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات در رشته‌های مختلف کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و با واحدها  و فرآیندهای گوناگونی سروکار دارند، برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف از چالش‌های بسیار مهم این دسته از سازمان‌ها محسوب می‌شود.
با تغییرات رخ‌داده در دنیای کسب‌وکار، دیگر روش‌های سنتی جوابگوی نیازها و الزامات سازمان‌ها در برآورده سازی اهداف آن‌ها نمی‌باشند. به‌طوری‌که روزبه‌روز بر تعداد سازمان‌های پروژه محور افزوده می‌شود برای بقاء در بازارهای تجاری، رقابت‌پذیری، کسب درآمد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیاز به روش‌های جدیدتری برای مدیریت پروژه‌ها احساس می‌شود. ازآنجاکه شرکت‌های پروژه محور به پروژه‌ها به‌عنوان یک گزینه استراتژیک برای تحقق اهداف نگاه می‌کنند، انتخاب و اجرای پروژه‌های مناسب در این شرکت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 براین اساس، به‌عنوان یک گام اساسی و ابزار استراتژیک شرکت جنرال مکانیک با توان و تجربه داخلی مهندسان و مدیران خود، موفق به طراحی و پیاده‌سازی موفق سیستم‌ یکپارچه اطلاعاتی مدیریت پروژه ها PMIS گردید

تصمیمات مهم مدیریتی با اشراف کامل و بهنگام بودن اطلاعات باعث کاهش چشمگیر هزینه ها در بخشهای مختلف سازمان، شرکت و پروژه می گردد. PMIS قادر است در کوتاهترین زمان ممکن دسترسی به گزارشات تحلیلی و مختصر از انبوه اطلاعات را بصورت داشبورد در سطوح مختلف مدیریتی جهت نظارت و کنترل ایجاد نماید.