» درباره ما » افراد کلیدی
رسانه جدید

آقای مهندس فواد خیر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رسانه جدید

آقای سید عبدالحمید عظیمی

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

رسانه جدید

آقای مهندس کامران سعیدی کیا

معاون فنی و برنامه ریزی

افراد کلیدی 
نام و نام خانوادگی  سمت 
آقای آرش فروزان  مدیر منطقه ای شرکت در کشور امارات 
آقای یعقوب علیپور مدیر پروژه در کشور امارات
آقای بهرام کریمی معاون فنی پروژه در کشور امارات
آقای فرزام آیرملو معاون مالی اداری کارگاههای شرکت در کشور امارات
آقای مرتضی غزالی مدیر پروژه های ریلی
آقای علی اصغر اسکوئی  مشاور بودجه و مالی مدیر عامل و دبیر هیات مدیره 
آقای سعید ایروانی  مدیر مالی و امور مجامع
خانم زبیده حامدی  مدیر منابع انسانی
آقای آرش خباز  مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی 
آقای بابک خراسانی  مدیر پروژه های آبرسانی
آقای سهراب رحیمی  مدیر اموال و انبار 
آقای بیژن ریاحی  مدیر ماشین آلات 
آقای حمید شالیکار  مدیر فنی و پیمان و رسیدگی
آقای بهنام صادقی  مدیر حسابرسی داخلی 
آقای عین الله عالیشاهی  مدیر پروژه نمک آبرود 
آقای عباس غفاری  مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه
آقای شهرام فریدونی مدیر بازرگانی
آقای مجتبی کریمی مدیر سهام و سرمایه گذاری
آقای آریا ناظم  مدیر پروژه تونل فاضلاب غرب تهران
 

حقوق حکمى افراد کلیدى

Loading

کمیته ریسک

رزومه اعضای هیات مدیره