راه و تونل شیص-خورفکان فاز ۲ - R1000c
کارفرما : اداره حمل و نقل راه های دولت شارجه / مشاور : مهندسین مشاور سی اچ تو ام (هالکرو)
در دست اجرا
تصاویر پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
پروژه راه و تونل شیص – خورفکان فاز 2
توضیحات

اجرای ۲ عدد تونل به طول ۲ کیلومتر به همراه ۱ ۲ تونل ارتباطی بین آنها،عملیات راهسازی به طول ۱  کیلومتر، اجرای کالورت ها و شبکه جمع آوری آب های سطحی

هدف : اتصال بنادر موجود در شهرهای خورفکان و شارجه به منظور برقراری خطوط حمل و نقل باری و همچنین کاهش فاصله این دو شهر


نشانی:

  • ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹
  • تلفن:              ۲ - ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
  • فکس:                 ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
  • ایمیل:          info@Generalmechanic.com
  • امور سهام :   stock@Generalmechanic.com
  • جهت ارتباط با امور سهام صرفا با این شماره تماس بگیرید :     ۰۲۱۸۸۳۷۶۶۷۳
نقشه