راه آهن بی سیم – گلدانه
کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران / مشاور کارفرما : مهندسین مشاورصحن بوستان / مشاور همکار : مهندسین مشاور سازبن پژوه و کاوشگران
در دست اجرا
تصاویر پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
تصاویر پروژه روسازی بی سیم – گلدانه
بیسیم گلدانه
تصاویر پروژه روسازی بی سیم – گلدانه
بیسیم گلدانه
بیسیم گلدانه
تصاویر پروژه روسازی بی سیم – گلدانه
تصاویر پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
تصاویر پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
تصاویر پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
پروژه راه آهن بی سیم – گلدانه
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
طراحی و احداث خط جدید به صورت واریانت یک خطه با روسازی بالاستی
تحمل بار محوری 25 تن با سرعت طرح 160 کیلومتر در ساعت
افزایش ظرفیت محور راه آهن بادرود-اردکان-چادرملو
بهبود عملکرد و ترافیک ایستگاه اردکان
طراحی، تامین و اجرای واریانت راه آهن محور بی سیم – گلدانه