تونل قلاجه
احداث تونل قلاجه
پایان یافته
تصاویر پروژه تونل قلاجه
قلاجه
قلاجه
قلاجه
قلاجه
قلاجه
قلاجه
قلاجه
قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
تصاویر پروژه تونل قلاجه
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

 کاهش 12 کیلومتر طول گردنه صعب العبور مسیر ایلام به کرمانشاه و ایلام به تهران

2500 متر تونل به همراه 168 گالری و 1074 متر لاینینگ در طول تونل به همره 257 متر راه دسترسی طرفین ، با توجه به افزایش حجم ترافیک عبوری از اسلام آباد– ایلام و وجود گردنه های متوالی در این محور و همچنین برف گیر بودن مسیر باعث قطع ارتباط دو استان در فصل زمستان می گردید و بدلیل صعب العبور بودن گردنه و شیب تند مسیر باعث حوادث رانندگی می گردید. اداره راه و ترابری استان ایلام بر آن شد جهت رفع این معضل طرح  ساخت پروژه تونل قلاجه را در دستور کار خود قرار دهد . موقعیت جغرافیایی گردنه قلاجه در شبکه سراسری راههای کشور به نحوی بوده  که ارتباط استان ایلام و کرمانشاه را در چهار محور 1- محور اسلام آبادغرب – ایوان – ایلام- مهران 2- محور اسلام آبادغرب- گیلانغرب 3- محور اسلام آبادغرب – سرابله  4- محوراسلام آبادغرب -  سومار  تحت الشعاع خود قرار داده است.