راه کوهستانی الجیس
احداث راه کوهستانی الجیس راس الخیمه – امارات متحده عربی
پایان یافته
تصاویر پروژه راه کوهستانی الجیس
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
الجیش
توضیحات
اجرای راه در منطقه کوهستانی راس الخیمه مشتمل بر حجم زیاد عملیات سنگ بری ، تحکیم ، روسازی و آسفالت