تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
طراحی و احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران / کارفرما : شرکت فاضلاب استان تهران / مشاور : شرکت مهندسی مشاور لار / مشاورهمکار : شرکت مهندسی مشاور آبان پژوه
در دست اجرا
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
بروشور
بروشور
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
تصاویر پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
فاضلاب غرب
موقعیت جغرافیایی
توضیحات

 تونل فاضلاب غرب، بعنوان دومین تونل بزرگ انتقال فاضلاب در تهران با هدف جمع‌آوری فاضلاب مناطق مرکزی و غرب تهران و انتقال آن به تصفیه خانه فاضلاب جنوب غرب برنامه ریزی گردیده است. مساحت تحت پوشش این تونل بالغ بر ٢٠ هزار هکتار و جمعیت تحت پوشش آن در حدود ٥/٣ میلیون نفر است.

مسیر کانال انتهایی به طول 1225.89 متر
مسیر حفاری مکانیزه به طول 9638.74 متر
طول کل مسیر تونل انتقال فاضلاب غرب تهران  10864.73 متر می باشد.