برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دانش – ارائه دستاوردهای تونل البرز

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دانش – ارائه دستاوردهای تونل البرز

 

 

کارگاه آموزشی مدیریت دانش – ارائه دستاوردهای تونل البرز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ در محل پروژه تونل فاضلاب غرب تهران برگزار گردید ، مخاطبان دوره مدیران پروژه ، معاونین و مدیران ستادی شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت دانش حضور داشتند.