برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه های راه آهن کرج قزوین ، شمسی میبد ارژنگ و بیسیم به گلدانه

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه های راه آهن کرج قزوین ، شمسی میبد ارژنگ و بیسیم به گلدانه

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه های راه آهن کرج قزوین ، شمسی میبد ارژنگ و بیسیم به گلدانه با حضور مدیرعامل ، معاونین شرکت ، مدیرپروژه و عوامل فنی کارگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ،برنامه زمانبندی ، تامین ماشین آلات مورد نیاز ،  منابع انسانی ، کنترل هزینه‌های پروژه،  پیگیری آیتم‌های درآمدی  ، راندمان ماشین آلات و ریسک های پروژه  از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه های راه آهن کرج قزوین ، شمسی میبد ارژنگ و بیسیم به گلدانه

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه های راه آهن کرج قزوین ، شمسی میبد ارژنگ و بیسیم به گلدانه

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه های راه آهن کرج قزوین ، شمسی میبد ارژنگ و بیسیم به گلدانه

Loading