برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه با حضور مدیرعامل ، معاونین شرکت ، مدیرپروژه و عوامل فنی کارگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ،برنامه زمانبندی ، منابع انسانی ، کنترل هزینه‌های پروژه،  پیگیری آیتم‌های درآمدی  ، راندمان ماشین آلات ، ریسک های پروژه ، تسریع عملیات اجرایی ، از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

Loading