نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

 

 

به منظور استفاده حداکثری از توان مهندسی و تولیدی داخل کشور و نیل به سوی تعالی سازمانی در سال جهش تولید ، برای اولین بار در کشور  نخستین سیستم پانل گذاری ریلی راه آهن  همچنین کشنده دو منظوره  توسط شرکت جنرال مکانیک با همکاری شرکتهای دانش بنیان به منظور بهره برداری در پروژه راه آهن میانه - اردبیل طراحی و ساخته شد . این سیستم شامل کشنده دو منظوره ، واگن های لبه کوتاه قرقره دار و جرثقیل پانل گذار ریلی می باشد که از مهمترین مزایای استفاده از این سیستم علاوه بر دقت و قابلیت اعتماد بیشتر ، اپراتوری و نگهداری آسانتر این دستگاه نسبت به نمونه خارجی آن ، صرفه جویی ارزی و هزینه ای ساخت هر سیستم پانل گذاری ریلی بوده است که در شرایط فعلی از منظر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید بسیار حایز اهمیت است.


  • نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

  • نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

  • نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

  • نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

  • نخستین سیستم پانل گذاری ریلی ساخت ایران

Loading