برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز ، با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت ، و عوامل فنی کارگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ، آیتم های مورد اختلاف ،  برنامه زمانبندی ، پیشرفت ریالی و فیزیکی ، تامین منابع مورد نیاز ، مدیریت دانش ،  منابع انسانی ، پیمانکاران ، ذینفعان ، ماشین آلات ، عملیات اجرایی و ریسک های پروژه  از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز

Loading