برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود، با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران شرکت و مدیرپروژه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ، آیتم های مورد اختلاف ،  برنامه زمانبندی ، پیشرفت ریالی و فیزیکی ، تامین مصالح مورد نیاز ، منابع انسانی ، پیمانکاران ، ذینفعان ، ماشین آلات ، عملیات اجرایی و ریسک های پروژه  از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

Loading