مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت جنرال مکانیک

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت جنرال مکانیک

 

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت جنرال مکانیک مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ در محل هتل المپیک تهران با حضور جمعی از سهامداران شرکت برگزار گردید، برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه کدال مراجعه فرمایید.

 

  • مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت جنرال مکانیک 1401

  • مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت جنرال مکانیک 1401

  • مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت جنرال مکانیک 1401

Loading