برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ذینفعان و مدیریت ریسک

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ذینفعان و مدیریت ریسک

 

 

کارگاه آموزشی مدیریت ذینفعان و مدیریت ریسک در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ در محل پروژه تونل فاضلاب غرب تهران برگزار گردید ، مخاطبان دوره مدیران پروژه ، معاونین و مدیران ستادی شرکت در کارگاه آموزشی حضور داشتند.