همایش یک روزه در هتل المپیک

همایش یک روزه در هتل المپیک

 

 

در راستای تعالی سازمانی و ارتقاء دانش کارکنان ،  همایش یک روزه با موضوع آموزش  ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان در محل هتل المپیک در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ برگزار گردید ، همچنین از پیشکسوتان و کارکنان نمونه شرکت تجلیل و تکریم بعمل آمد.

 

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

  • همایش یک روزه در محل هتل المپیک 1400

Loading