برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود با حضور مدیرعامل ، معاونین شرکت ، مدیرپروژه و عوامل فنی کارگاه(بصورت مجازی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ،برنامه زمانبندی ، لایحه تاخیرات ، جدول تغییر مقادیر ، بهینه سازی منابع انسانی ، کنترل هزینه‌های پروژه، معارض ، پیگیری آیتم‌های درآمدی  ، بررسی وضعیت منابع (ماشین آلات و نیروی انسانی )،  تسریع عملیات اجرایی ، از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه کنارگذر لنگرود

Loading