آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

  • آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400

Loading

نشانی:

  • ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹
  • تلفن:              ۲ - ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
  • فکس:                 ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
  • ایمیل:          info@Generalmechanic.com
  • امور سهام :   stock@Generalmechanic.com
  • جهت ارتباط با امور سهام صرفا با این شماره تماس بگیرید :     ۰۲۱۸۸۳۷۶۶۷۳
نقشه