مراسم اعطای جوایز تعالی

مراسم اعطای جوایز تعالی

 

همایش پایانی و مراسم اعطای جوایز تعالی از بین سازمان های متقاضی در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در روز یکشنبه ششم تیر ماه هزار وچهارصد  به صورت نیمه حضوری و برخط (آنلاین) با حضور مدیران ارشد نهادهای اقتصادی و اجتماعی برگزار شد. در پنجمین دوره‌ این جایزه با رشد ۳۳ درصدی متقاضیان ارزیابی، ۱۹۰ شرکت و موسسه در قالب ۱۲ گروه کسب و کار برای اخذ جایزه برتر ملی تعالی به رقابت پرداختند که باتوجه به دستور العمل ارزیابی سخت گیرانه تر از چهار دوره قبلی توسط ارزیابان ، فقط ۱۰  شرکت برتر توسط کمیته اجرایی انتخاب  گردیدند در این راستا شرکت جنرال مکانیک علاوه بر کسب رتبه برتر از میان شرکت های پیمانکاری ، موفق گردید با ۴ پله صعود نسبت به سال گذشته گواهینامه و تقدیرنامه ۵ ستاره را در جایگاه پنجم از میان کلیه متقاضیان ارزیابی کسب نماید.


  • لوح تعالی 5 ستاره

  • لوح تعالی 5 ستاره

Loading