برگزاری جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

برگزاری جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

 

 

جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ با حضور کلیه اعضای کمیته ریسک شرکت برگزار شد موضوعاتی از قبیل ساختار شکست ریسک ، اوزان ، ضرایب احتمال ،  شدت اثر و استراتژی پاسخ به ریسک ها مورد تبادل نظر و تصویب اعضاء قرار گرفت.


  • برگزاری جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

  • برگزاری جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

Loading