برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز و قطعه D منطقه دوم آزاد راه تهران شمال

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز و قطعه D منطقه دوم آزاد راه تهران شمال

 

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز و پروژه قطعه D منطقه دوم آزاد راه تهران شمال با حضور مدیرعامل مدیران پروژه ، معاونین شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی، برنامه زمانبندی ، تامین مصالح ، کنترل هزینه‌های پروژه، احجام کاری ، پیگیری آیتم‌های درآمدی  ، بررسی وضعیت منابع (ماشین آلات و نیروی انسانی ) ، تسریع عملیات اجرایی ، کیفیت اجرای کار، از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز و قطعه D منطقه دوم آزاد راه تهران شمال

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل البرز و قطعه D منطقه دوم آزاد راه تهران شمال

Loading