اعلام نتیجه مناقصه عملیات احداث بدنه سد چناره و تاسیسات وابسته

اعلام نتیجه مناقصه عملیات احداث بدنه سد چناره و تاسیسات وابسته

 

شرکت جنرال مکانیک برنده مناقصه عملیات احداث بدنه سد چناره و تاسیسات وابسته گردید .


  • سد چناره 1

  • سد چناره

Loading