همایش آموزشی تور تعالی شرکت جنرال مکانیک

همایش آموزشی تور تعالی شرکت جنرال مکانیک

 

همایش آموزشی یک روزه تور تعالی شرکت جنرال مکانیک با حضور ۲۲ شرکت بنیاد مستضعفان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ برگزار گردید ، در این همایش موضوعات مدیریت فرآیند ، فرآیندهای مدیریت پروژه و مدیریت دانش ، مدیریت دانش در پروژه تونل البرز و معرفی پروژه احداث تونل فاضلاب غرب تهران به روش مکانیزه ارائه گردید


  • همایش آموزشی تور تعالی شرکت جنرال مکانیک

  • همایش آموزشی تور تعالی شرکت جنرال مکانیک

  • همایش آموزشی تور تعالی شرکت جنرال مکانیک

Loading