مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جنرال مکانیک (رنیک) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جنرال مکانیک (رنیک) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ برگزار گردید

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جنرال مکانیک (رنیک) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برگزار گردید، جهت اطلاع از نتایج و اقدامات آتی به سامانه کدال مراجعه فرمائید.