خلاصه اقدامات صورت گرفته شرکت در خصوص آخرین افزایش سرمایه صورت گرفته

خلاصه اقدامات صورت گرفته شرکت در خصوص آخرین افزایش سرمایه صورت گرفته

 

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ برگزار گردید و آگهی ثبت آن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ منتشر شد، همچنین ادغام افزایش سرمایه مزبور در تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ انجام و سهام جایزه در همان روز سپرده گردید. لازم به ذکر است سهامداران پس از تکمیل ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت الکترونیکی یا حضوری در دفاتر پیشخوان و کارگزاران منتخب، با مراجعه به سایت https://ddn.csdiran.ir می توانند گواهینامه های خود را دریافت نمایند.