جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

 

 

جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با حضور کلیه اعضای کمیته ریسک شرکت برگزار شد موضوعاتی از قبیل ارائه گزارش پیش بینی نرخ ارز و تورم تا سال ۱۴۰۴ ، وظایف کمیته ریسک در دستورالعمل جدید و ریسک های مهم بر اساس مسائل روز  مورد بررسی اعضاء کمیته ریسک قرار گرفت.

 

  • جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

  • جلسه کمیته ریسک شرکت جنرال مکانیک

Loading