کسب تندیس بلورین ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

کسب تندیس بلورین ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

 

 

همایش پایانی و مراسم اعطای جوایز تعالی از بین سازمان های متقاضی در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه هزار وچهارصد و یک  در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه با حضور مدیران ارشد نهادهای اقتصادی و اجتماعی برگزار شد. در این راستا شرکت جنرال مکانیک  بعنوان اولین شرکت پیمانکاری ، موفق  به اخذ تندیس بلورین  از میان ۲۳۵ شرکت حاضر در فرآیند ارزیابی گردید.


  • تندیس بلورین

Loading