برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

 

جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه ، با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت ، مدیرپروژه و عوامل فنی کارگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برگزار شد موضوعاتی از قبیل مسائل فنی ،آیتم های مورد اختلاف ،  برنامه زمانبندی ، پیشرفت ریالی و فیزیکی ، تامین منابع مورد نیاز ، حمل مصالح ،  منابع انسانی ، پیمانکاران ، ذینفعان ، عملیات اجرایی و ریسک های پروژه  از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.


  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

  • برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه الحاقیه سد میمه

Loading