ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

 

فرایند ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت طی روزهای ۱۵ و ۱۶ و۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور تیم ارزیابان متخصص،  بر اساس ارزش سازمانی ذیل برگزار گردید.

احترام و رعایت ارزش های ملی و مذهبی در کلیه مناسبت های سازمانی

تعامل موثر، شفاف و مبتنی بر احترام متقابل با کلیه ذی نفعان

اعمال تفکر اقتصادی، بهره ور و خدمات با کیفیت در اتخاذ سیاست ها و تدابیر اجرایی

تعالی، بهبود مستمر، دانش محوری، خلاقیت و نوآوری، مشارکت سازمانی، صداقت و انضباط کاری

اولویت در ایمنی، سلامت کارکنان، صیانت از منابع ملی، محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی در راستای توسعه پایدار

رعایت موازین قانونی، اخلاقی و شرعی

رعایت کرامت انسانی و شایسته سالاری در مناسبات شغلی

در این فرآیند ارزیابی، علاوه بر بررسی ابعاد مختلف عملکردی و مدیریتی شرکت مطابق مدل یاد شده، از روند پیشرفت و فعالیتهای اجرایی پروژه تونل البرز  واقع  در منطقه دو آزادراه تهران-شمال ، بازدید به عمل آمد.


  • ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

  • ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

  • ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت

Loading