تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
پایان یافته
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
تصاویر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
موقعیت جغرافیایی
توضیحات
هدف اصلی از اجرای پروژه احداث تقاطعات S7 و S10 ؛ تکمیل شبکه دسترسی به مسیرهای
اتوبان شهید خرازی در تقاطعات بلوار ارغوان و 45 متری شهید باقری می باشد.

نشانی:

  • ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹
  • جهت ارتباط با امور سهام صرفا با این شماره تماس بگیرید :     ۰۲۱۸۸۳۷۶۶۷۳
  • فکس:                ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
  • تلفن:             ۲ - ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
  • ایمیل:          info@Generalmechanic.com
نقشه