برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن کرج - قزوین

برگزاری  جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن کرج - قزوین
جلسه کنترل پروژه راه آهن کرج قزوین،  با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیر پروژه و مسئولین فنی پروژه در تاریخ ۹۸/۰۷/۰۲ برگزار شد موضوعاتی از قبیل کنترل هزینه‌های پروژه، کارهای باقیمانده، لایحه تاخیرات و ضرر و زیان ، پیگیری آیتم‌های درآمدی ، تسریع عملیات اجرایی و تأمین مصالح ، راندمان ماشین آلات و نیروی انسانی از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.

  • برگزاری  جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن کرج - قزوین

  • برگزاری  جلسه راهبردی کنترل پروژه راه آهن کرج - قزوین

Loading