بازدید از عملیات حفاری و روند اجرایی پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

بازدید از عملیات حفاری و روند اجرایی پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران

طی بازدید مورخ ۹۸/۴/۱۲ از روند حفاری مکانیزه ساخت و تولید سگمنت های بتنی دارای پوشش ضد خوردگی کمبی سگمنت با حضور ریاست محترم و جمعی از اعضا محترم شورای شهر تهران همچنین برخی مدیران ارشد شهرداری و نمایندگان برترین اصحاب رسانه شرح کاملی از مراحل اجرائی کار توسط مدیریت محترم پروژه جناب مهندس آریا ناظم به نمایندگی از شرکت جنرال مکانیک ارائه گردید که مورد استقبال بازدید کنندگان بویژه اعضای محترم شورای شهر واقع گردید.