اطلاعیه تبدیل نوع شرکت جنرال مکانیک از سهامی خاص به سهامی عام

اطلاعیه تبدیل نوع شرکت جنرال مکانیک از سهامی خاص به سهامی عام

نام شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از جمله تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مطابق با پذیرش نامه شماره 98/5/99088 از تاریخ 98/3/18 به عنوان یکصد و نود و سومین نماد معاملاتی (یکصد و یازدهمین شرکت در بازار دوم) در فهرست نرخ های فرابورس ایران با نماد معاملاتی رنیک درج گردید.