نمایشگاه اختصاصی کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب

نمایشگاه اختصاصی کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب

 

 

 

 نمایشگاه اختصاصی کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب تهران در تاریخ ۲۷ الی ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷  با حضور" شرکت جنرال مکانیک بعنوان مدعو ویژه" در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ساختمان جدید ، طبقه نهم  با شعارکارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره ­وری آب برگزار میگردد.