سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

 

 

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷  با حضور"  نمایندگان شرکت جنرال مکانیک در غرفه شرکت آزاد راه تهران - شمال" در نمایشگاه مصلی برگزار میگردد.