سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 

 

سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷  با حضور" شرکت جنرال مکانیک با عنوان صادر کننده برتر کشوری در سال ۹۶ و ۹۷ در سالن A۴ غرفه ۱۴" در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار میگردد.