برگزاری جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل فاضلاب غرب تهران

برگزاری  جلسه راهبردی کنترل پروژه تونل فاضلاب غرب تهران

جلسه کنترل پروژه تونل فاضلاب غرب تهران با حضور مدیرعامل، معاونین و مسئولین فنی پروژه در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۲ برگزار شد موضوعاتی از قبیل کنترل هزینه‌های پروژه، کارهای باقیمانده ، رفع معارض ، پیگیری آیتم‌های درآمدی ، تمدید مجاز مدت پیمان ، تسریع عملیات اجرایی ، تأمین مصالح کمبی سگمنت از موضوعات مهم و مصوبات جلسه مذکور بوده است.