» ارتباط با ما

نشانی:
ایران، تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین،
خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۱۹

کدپستی :         ۱۴۶۵۸۶۵۱۶۳
تلفن:             ۰۲۱۸۸۰۸۸۳۶۰
فکس:           ۰۲۱۸۸۰۹۴۵۹۳
ایمیل:          info@Generalmechanic.com