» درباره ما » افراد کلیدی
رسانه جدید

مهندس فواد خیر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رسانه جدید

آقای سید عبدالحمید عظیمی

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

رسانه جدید

مهندس کامران سعیدی کیا

معاون فنی و برنامه ریزی

آقای علی اصغر اسکوئی  مشاور بودجه و مالی مدیر عامل و دبیر هیئت مدیره

آقای آرش فروزان مدیر منطقه ای شرکت در کشور امارات متحده عربی

آقای مرتضی غزالی مدیر پروژه زیر سازی و رو سازی راه آهن کرج-قزوین و شمسی میبد

آقای آریا ناظم سرپرست کارگاه تونل فاضلاب غرب

آقای عین ا... عالیشاهی مدیر پروژه تونل البرز

آقای سید حسین علوی مدیر پروژه سد میمه

آقای بابک خراسانی  مدیر پروژه بم و بروات و مشاور فنی مدیر عامل

آقای بیژن ریاحی مدیر ماشین آلات

آقای سعید ایروانی مدیر مالی

آقای حمید شالیکار مدیر پیمان و رسیدگی

آقای سهراب رحیمی مدیر اموال و انبار

آقای عباس غفاری مدیر طرح و برنامه

آقای آرش خباز  مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی