» درباره ما » افراد کلیدی
رسانه جدید

آقای مهندس فواد خیر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رسانه جدید

آقای سید عبدالحمید عظیمی

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

رسانه جدید

آقای مهندس کامران سعیدی کیا

معاون فنی و برنامه ریزی

 آقای علی اصغر اسکوئی  مشاور بودجه و مالی مدیر عامل و دبیر هیئت مدیره

 آقای سعید ایروانی مدیر مالی

 خانم زبیده حامدی مدیر امور اداری

 آقای آرش خباز  مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی

 آقای بابک خراسانی  مدیر پروژه بم و بروات و مشاور فنی مدیر عامل

 آقای سهراب رحیمی مدیر اموال و انبار

 آقای بیژن ریاحی مدیر ماشین آلات

 آقای حمید شالیکار مدیر پیمان و رسیدگی

 آقای بهنام صادقی مدیر حسابرسی داخلی

 آقای عین ا... عالیشاهی مدیر پروژه تونل البرز

 آقای سید حسین علوی مدیر پروژه سد میمه

 آقای عباس غفاری مدیر طرح و برنامه

 آقای آرش فروزانمدیر منطقه ای شرکت در کشور امارات متحده عربی

 آقای مجتبی کریمی مدیر سرمایه گذاری وتأمین مالی

 آقای آریا ناظم سرپرست کارگاه تونل فاضلاب غرب